Styret i CKK 2018 - 2019

Klubbens styre består av 7 medlemmer som velges inn for 2 år av gangen og 2 varamedlemmer som er med 1 år av gangen. Valg av styre gjøres på CKK’s årsmøte som avholdes i februar.

Tonje Hellesnes Leder

Epost:  tonjehellenes [at] hotmail.com
Mobil:  99 60 21 30
Ketil Grønskag Nestleder/kontakt utefelt

Epost:  kgronsk [at] gmail.com
Mobil:  97 12 26 21
Christina Rasmussen Sekretær

Epost:  rasmussen.christina [at] gmail.com
40 16 51 76
Reinert Stav Johanssen Økonomi

Epost:  reinert.johanssen [at] gmail.com
Mobil:  92 44 22 16
Kristin Ose Kurs/instruktører

Epost:  krissy50 [at] me.com
Mobil:  97 76 88 02
Arild Rødland Kommunikasjon/informasjon

Epost:  arildrodland [at] hotmail.com
Mobil:  48 17 52 93
Eirin Breie Informasjon/buldrevegg

Epost:  e_breie [at] hotmail.com
Mobil:  97 18 30 98
Carl Anders Hægeland Vara/søknadsansvarlig

Epost:  carha [at] online.no
Mobil:  94 16 81 05
Sissel Anderssen Vara/barneidrett

Epost:  sia70tw [at] gmail.com
Mobil:  48 99 44 83

Ansvarlig for adgangskort

Alle som har hatt brattkort i minst et år og klatret aktivt i perioden, kan få utdelt adgangskort og åpne for trening i treningstiden på Aquarama. Nedre aldersgrense er 18 år.

 

Ansvarlig:
Arild Rødland
Mobil: 48 17 52 93
arildrodland [at] hotmail.com

 

Veggansvarlige

CKK har egne kontaktpersoner for utforming av klatreveggene på Aquarama. Ta kontakt for spørsmål, innspill eller ønsker om å bidra med ruteskruing i klatreveggene.

 

Tauvegg
Anne Kari Skarpodde
Mobil: 47 26 02 42
anne.kari.skarpodde [at] sshf.no

 

 

Tauvegg
Ketil Grønskag
Mobil: 97 12 26 21
kgronsk [at] gmail.com

 

 

Buldrevegg
Eirin Breie
Mobil: 97 18 30 98
e_breie [at] hotmail.com

Barneidrettslig ansvarlig

CKK er et idrettslag som organiserer barneidrett. Vi har derfor i henhold til krav fra Norges Idrettsforbund en egen person som er ansvarlig for barneidretten i klubben. Ta kontakt med vår ansvarlige for spørsmål, innspill eller ønsker knyttet til barneidrett i CKK.

 

Sissel Anderssen
Mobil: 48 99 44 83

Les mer om hva det betyr å være barneidrettsansvarlig.

Webansvarlige

Webmaster og ansvarlig for oppsett av CKKs websider:

 

Siw Ørnhaug
post [at] ckk.no

 


Redaktør og
ansvarlig for innhold:

Eirin Breie
e_breie [at] hotmail.com