Tilgang til medlemskap i CKK stenges for en periode

NIF har pålagt alle medlemsklubber å ha sine medlemsdata i Idrettens sentrale medlemsbase. CKK flytter alle aktive medlemskap over til NIFs database fra og med 1. desember.
Fra da og til flytting og kvalitetssikring av data er gjennomført, vil alle medlemskapsfunksjoner være stengt. Mer informasjon kommer etter hvert.