Ansatt daglig leder i Kristiansand klatresenter.

Selv om det er et helt år til klatresenteret skal åpne så er det en stadig voksende arbeidsmengde med planlegging og etterhvert bygging av senteret. Derfor har selskapet ønsket å ha daglig leder på plass nå i høst for å følge opp dette.

 

Stillingen ble utlyst på ckk.no og Manpower har vært engasjert for å finne en egnet kandidat. Valget falt på Ingunn Trosby, mangeårig medlem i CKK og kjent for mange i klatremiljøet i Kristiansand. Hun starter i en liten stilling (10%) som øker etterhvert som behovet blir større, Ingunn har vært primus motor i prosjektgruppa som har jobbet i over to å for å få bygget et nytt klatresenter i byen. Hun kjenner prosjektet godt og har etterhvert utviklet et brennende ønske om å lede prosjektet helt i mål og sørge for god drift i et spennende og attraktivt nytt klatresenter. Ingunn har drevet designbyrået Figuru i over 20 år og har mye erfaring fra strategiarbeid, merkevarebygging og markedsføring.
Prosjektet er nogenlunde i rute, selvom det går endel tid i høst til formelle prosesser. (Det sendes snart ut ny informasjon til de som har satt seg opp på lista over interesserte aksjonærer. Dersom det er noen etternølere som ikke har meldt sin interesse kan de ta kontakt med ingunn@figuru.no.)