Kristiansand Klatresenter – statusoppdatering

Kristiansands nye klatresenter er inne i en fase hvor vi tålmodig må vente på andre, både politisk og i behandling av byggesøknad. 

Politisk: CKK har søkt kommunen om 2, 9 mill i støtte til bygging av buldreanlegg som skal plasseres i klatresenteret. Kommunestøttet buldreanlegg vil gi klubben en sentral rolle og dermed stor inflytelse i senteret. Dette vil komme særlig barn og unge tilgode, med gode avtaler om billig/gratis klatretreninger. Søknad om støtte til buldreanlegg er presentert i de fleste politiske partienes gruppemøter. Vi i prosjektgruppa brenner for klubben og klatresporten  – og for at barn og unge skal få denne muligheten i byen vår de neste 20 – 30 årene. Ikke alle barn og unge finner seg til rette i tradisjonelle idretter. Klatringen kan favne disse.

Desverre er ikke buldreanlegget inne i rådmannen budsjettforslag. Idrettssjefen, som er veldig positiv til vårt prosjekt, forklarer dette med de mange prioriteringene som må gjøres og om anlegg som har ventet på oppgradering i åresvis. Dette forstår vi. 

Men. Toget går nå – for å få med kommunen i et klatreanlegg som vil gi lavterskeltilbud til barn og unge.Kristiansand klatresenter vil bygges i løpet av 2019. Hvis det blir kun med kommersielle aktører blir det uansett et fantastisk klatresenter. Men det blir umulig å få til samme lavterskeltibud som vi kan få til med et buldreanlegg støttet av kommunen. Derfor har vi henvendt oss til Høyre, Krf, Venstre, Frp og Sp som samarbeider om budsjett for neste periode. De vil pøve å få inn buldreanlegget i en stramt kommunebudsjett.  Budsjettforhandlinger er hemmelige så vi vet ikke hvordan utfallet blir. Dette avgjøres i desember.

Byggesøknad: Det er Banenor som skal bygge huset som klatresenteret skal leie. Dette er tegnet inn på Banenor sin eiendom mellom CB og jernbanesporet. Vi har vært på forhåndskonferanse i kommunen hvor byggesaken ble presentert av Banenor sin arkitekt fra Trollvegg. Det skal først søkes dispensasjon for oppføring av bygget, siden området er regulert til industri.Det ble også gjort enkelte merknader til prosjektet, men slik vi tolket møtet bør det være gjennomførbart. Til sist er det politikerne som skal bestemme om byggesaken går gjennom. Så den innsatsen prosjektgruppa har lagt ned i å få politisk velveilje for prosjektet kan bli nyttig.


Fremdriften:  Vi har lenge vært optimistiske på å kunne åpne senteret høsten 2019. De siste signalene om behandlingstid i byggesaker gjør at tidspunkt for åpning kan trekke ut noe. Dette klatresenteret skal vi ha i over 30 år, så noen måneders utsatt tid for  åpning kan vi leve med.

Hilsen Øyvind, Ingunn og Tonje