Innkalling til årsmøte i Christianssand Klatreklubb

Til alle medlemmer, 

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Christianssand Klatreklubb.


Årsmøtet avholdes den 14. mars 2019 på Aquarama – møterom i 2.etg.


Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28.02.2019 til leder@ckk.no.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden.


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.