WORKSHOP BULDREVEGG KRKS

WORKSHOP BULDREVEGG KRKS
– 28.mars kl 1900.

CKK har som de fleste sikkert har fått med seg fått bevilget penger av kommunen til å bygge buldrevegg i det nye klatresenteret KRKS. Selv om buldreveggen i praksis bygges sammen med det nye senteret og disponeres av senteret, ønsker KRKS å invitere CKK-medlemmer til en workshop for å utforme buldreanlegget.

Hvilke typer vegger ønsker vi? Bratt? Vertikalt? Sva? Langt? Høyt? Huler? Sterkisvegger?

Velkommen til deg som ikke tenker at du er en typisk buldrer også! Kanskje du blir det:)

Bli med på Workshop 28. Mars, og bli med å forme buldreveggen!

Meld deg på eventen så vi ser hvor mange som kommer!

https://www.facebook.com/events/311047576254664/

Møt opp på: Coworx, Markensgate 8, 3 etg. (inngang fra Dronningensgate)

Når: 28.mars kl 1900