Årsmøte i Christianssand Klatreklubb 17.03.2020

Til medlemmene i Christianssand Klatreklubb, Kristiansand 11.02.2020

Innkalling til årsmøte i Christianssand Klatreklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Christianssand Klatreklubb.

Årsmøtet avholdes 17. mars Kl: 19,00 på Aquarama i mæterom 2. etasje.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 28,02,20 Sendes til leder@ckk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på CKK`s hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av CKK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til CKK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. se CKK`s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan CKK kontaktes på: leder@ckk.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret