Korona info

CKK forholder seg (fremdeles) til retningslinjene fra FHI og NIF. All aktivitet vil være innstilt inntil videre. Det gjelder også stengning av AQ. Vi kommer med ny informasjon når situasjonen endrer seg.

Årsmøtet er avlyst, ny dato kommer. 

CKK oppfordrer til hjemmetrening, heng i det du måtte ha, tøy og bøy, og kom sterkere og smidigere tilbake når alt er over!

Enn så lenge ta vare på hverandre og støtt opp om dugnaden vi alle er med på! 

Klatrehilsen fra Tonje og resten av styret