Årsmøte 2020

Til medlemmene i Christianssand Klatreklubb

Kristiansand 02.Mai 2020

Innkalling til årsmøte i Christianssand Klatreklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i CKK. Årsmøtet avholdes 03.Juni 2020 Kl: 19,00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 20.Mai 2020 til leder@ckk.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på CKKs hjemmesider. Det vil da også informeres om sted for årsmøtet. Møte kan bli holdt digitalt.

Som følge av koronapandemien bes alle som ønsker å delta om å registrere seg innen 27.Mai 2020 her:  https://isonen.com/ . Dette for å kunne overholde smittevernrådene.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av CKK i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til CKK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se CKKs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan CKK v/ Tonje Hellenes, kontaktes på: leder@ckk.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret