Sørlandet Klatresenter åpner 19. september.

Medlemsfordeler som gjelder Sørlandet Klatresenter :


Som medlem i CKK får du:
15% på klippekort og årskort
20% på dropp-in på «klubbkvelder» (onsdager fra 19-22)
15% på barne og ungdomsgrupper

Hilsen CKK Styret