Innkalling til årsmøte i Christianssand klatreklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Christianssand klatreklubb.  

Årsmøtet avholdes 11.05.2021 kl 1800, ved fysisk oppmøte eller digitalt gitt smittesituasjon, vi kommer tilbake med informasjon rundt dette. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 27.04.2021 til leder@ckk.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.ckk.no. Det vil da også informeres om sted for årsmøtet, samt påmelding. Møte kan bli holdt digitalt. Dette for å kunne overholde aktuelle smittevernsråd.  

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Christianssand klatreklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Christianssand klatreklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Christianssand klatreklubb’s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Christianssand klatreklubb kontaktes på leder@ckk.no. 


Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret  

Christianssand klatreklubb