DUGNADSMEDLEMSAP KLATREVERKET KRISTIANSAND

Dugnadsmedlemskap:

Passer for deg som er medlem av Søgne klatreklubb eller Christianssand klatreklubb, og ønsker å legge inn dugnadstimer i bytte mot billigere klatring. 

• Du må delta på minst en dugnadskveld før åpning i juni-juli. Her blir oppgaven å vaske, male eller bygge/lage/ fikse/flytte.  datoer:  28. juni,  6. juli,  13. juli, kl 17-21

• Du må delta på forberedelse i forkant og/eller gjennomføring til åpningsdagen 28. august. Forberedelse dato: 26. aug. Gjennomføring formiddag 28. aug kl 09 – 14 eller ettermiddag/kveld 14-20. Rydding: søndag 29.aug. kl 09 – 12.

• Du KAN bli med på skruing av ruter i juni/juli. Her settes krav til erfaring. Datoer kommer etterhvert.   Hvis du ser at du kan fylle 14 timer i løpet av disse datoene, kan du søke om å bli dugnadsmedlem. Det er et begrenset antall slike medlemskap.     

Dugnadsmedlemskap ett år: kr 2360,- medlemskapet gjelder fra 15. juli 2021.  

4360,- er vanlig pris på årskort for klubbmedlemmer over 18 år, din dugnadsinnsats har en verdi på kr 2000,- og antall timer må overstige 14 timer. Det gis ikke egen studentpris på dette. Aldersgrense for å være dugnadsmedlem er 18 år. Ordningen er et samarbeid mellom Klatreverket Krs og klatreklubbene.

 For å søke om dugnadsmedlemskap, send mail tileder@ckk.noinnen 22. juni.  

I søknad om dugnadsmedlemskap bør det stå: navn telefonnummer Hvor mange timer dugnad du kan legge inn fra 28. juni til 29. august. Har du erfaring fra å skru ruter og buldre? Hvis ja, beskriv erfaringen. Din motivasjon for å bli dugnadsmedlem.