Kort beskrivelse av trad-mentorordningen:

  • Målgruppen er unge i alderen 15-25.
  • Kravet for deltakelse er brattkort (altså ledkort) eller tilsvarende egenferdighet.
  • Maks antall deltakere er 6 stykk.
  • Ansvarlig instruktør er Nils Rune Birkeland sammen med 1-2 medinstruktører/assistenter hver gang.

Fem torsdager fra klokka 17.00 – 21.00, oppmøte Klatreverket på Grim:

  • 28. april
  • 5. mai
  • 12. mai
  • 19. mai
  • 2. juni

Etter disse fem ettermiddagene vil deltakerne sitte igjen med kompetanse tilsvarende videregående klatrekurs som beskrevet her: https://bergen.dntfjellsport.no/aktiviteter/137540/901887/?_ga=2.31445754.439001508.1646691514-893247547.1642154216. Innholdet fra ettermiddag til ettermiddag vil måtte tilpasses værforhold og deltakerforutsetninger og vil ikke spesifiseres foreløpig.

Opplegget avsluttes med heldagstur til Slettafjellet i Åseral lørdag 11 juni klokka 9 – 21, oppmøte Klatreverket på Grim. Her vil deltakerne få prøve seg på en skikkelig flertaulengderstur opp en «ministorvegg». Vi avslutter med pizza-fest og høytidelig overrekkelse av både kursbevis og deltakerdiplomer på Evjes nye in-sted, Verkstedet på Hornnes, på veien hjemover.

Bindene påmelding på sms til Nils Rune Birkeland, tlf.: 90657191 innen 13.april 
Pris 50,- vipses 109492 (Christianssand klatreklubb)