Barne- og ungdomsklatring

BARNE- OG UNGDOMSKLATRING

Barneklatring

Klubbklatring med barn

Ckk holder trening for barn og ungdom i alderen 8-18 år, fordelt på 3 alders inndelte grupper. For de yngste er det klatre lek, buldring og topp-tauklatring som står i fokus. Vi tenker at barna skal få en progresjon i klatringen etter hvert som de blir eldre. Det blir mer fokus på teknikk, utholdenhet og klatre ferdigheter. Ungdommene lærer å sikre hverandre både på topptau og ledklatring.

Gjennom klatring ønsker vi å gi barna gode mestringsopplevelser. De får erfaring i å samarbeide og å stole på hverandre. Vi jobber med at klatring skal være et sosialt og inkluderende fellesskap, der nye relasjoner kan skapes.

 

Mandag kl 18:00 – 20:00

Ungdomsgruppa fra 13-18 år
Sissel Anderssen

 

 

Tirsdag kl 18:00 – 19.30

Barnegruppe 2 fra 10-13 år

Øyvind Johansen

 

Torsdag kl 18:00 – 19:30

Barnegruppe 1 fra 8-10

Lars Erik Omland og Sissel Anderssen

 

På alle gruppene er det noen unntak i forhold til alder, dette for å få gruppene til å gå opp.

I de tradisjonelle ballidrettene som fotball og håndball, trener spillerne fra barnsben av  i sine respektive årsklasser, på faste treninger med faste trenere og med foreldrene på sidelinjen. Klatring med barn og ungdom en familieaktivitet, noe man gjør sammen. Her er det som oftest foreldrene som har eller skaffer seg kompetanse på sikring, slik at de kan sikre sine barn og veilede dem trygt i veggen.

Som med all annen klubbklatring forutsetter klatring med barn og unge at foreldre og/eller foresatte har brattkort.
Ungdom over 18 kan klatre alene hvis de har brattkort.

Voksne som ikke har erfaring med sikring kan gå et grunnkurs og skaffe seg den kompetansen som trengs for å bestå “brattkortprøven“. Med brattkort har man de grunnleggende ferdighetene innen sikring til å kunne klatre trygt på innendørs klatrevegger.

Ungdomsklatring

Ungdomstrening fra 13 år

Hver mandag fra kl 17:30 – 19:00 er det ungdomstrening på Aquarama. Kjetil Govertsen som leder dette sammen med dyktige hjelpetrenere.

Det er ikke et krav at ungdommene har brattkort. Vi vil i løpet av våren gå gjennom og trene på pensum til brattkort. Etter hvert som de er modne nok vil de få anledning til å ta brattkortprøve. Dette vil vi vurdere individuelt da noen har trent lenge og andre nettopp har begynt.

På treningene klatrer vi mye i storveggen men av og til utfordrer vi hverandre i buldreveggen og av og til trener vi på ulike teknikker og bevegelser. Når vi kommer litt lenger ut på våren vil vi også prøve å få noen treninger ute. Dette er selvfølgelig væravhengig. Derfor er det lurt å følge med på kalenderen for klubbklatring på nettsiden fra uke til uke.

Det er for tiden venteliste.

Ventelistene administreres og andre spørsmål kan rettes til:
Sissel Anderssen

Mobil:  48 99 44 83

Konkuranse

CKK gir støtte til barn/junior som vil delta i nasjonale konkuranser. CKK refunderer hele deltageravgiften og 50% av reisekostnader opp til 1000 kr. Skjema for refusjon, kvitteringer og eventuelt skjema for kjøregodgjørelse må sendes til faktura@ckk.no.

Last ned Refusjonsskjema

Last ned skjema for bilgodtgjørelse

Faste treningstider på Aquarama

Mandag

16 – 22

Kun ungdomsgruppe: 18:00 – 20:00
Trening for brattkort og brattkorttest etter kl. 19:00

Tirsdag

16 – 22

Kun barneklatring: 18:00 – 19:30
Treningstid hvis oppsatt vakt ellers.

Onsdag

16 – 22

Treningstid hvis oppsatt vakt.
Evt. kurs foregår i tiden 17:00 – 21:00.

Torsdag

16 – 22

Kun barneklatring: 18:00 – 19:30
Treningstid hvis oppsatt vakt ellers.

Fredag

16 – 21

Ungdom 17-18 år: 16:00 – 17:30.
Veggen er åpen for andre, men vis hensyn til ungdommene.
Treningstid hvis oppsatt vakt.

Lørdag

10 – 18

Treningstid hvis oppsatt vakt.

Søndag

10 – 19

Familieklatring hvis oppsatt vakt.
Knøtteklatring hvis oppsatt vakt.
OBS: Ambassadørdag 1. søndag hver mpned mellom høstferien og påske, hvis oppsatt vakt.
Ta kontakt med vakten om dere er en større gruppe.