Barne- og ungdomsklatring

BARNE- OG UNGDOMSKLATRING

Ny informasjon kommer

Faste treningstider på Aquarama

Mandag

16 – 22

Kun ungdomsgruppe: 18:00 – 20:00
Trening for brattkort og brattkorttest etter kl. 19:00

Tirsdag

16 – 22

Kun barneklatring: 18:00 – 19:30
Treningstid hvis oppsatt vakt ellers.

Onsdag

16 – 22

Treningstid hvis oppsatt vakt.
Evt. kurs foregår i tiden 17:00 – 21:00.

Torsdag

16 – 22

Kun barneklatring: 18:00 – 19:30
Treningstid hvis oppsatt vakt ellers.

Fredag

16 – 21

Ungdom 17-18 år: 16:00 – 17:30.
Veggen er åpen for andre, men vis hensyn til ungdommene.
Treningstid hvis oppsatt vakt.

Lørdag

10 – 18

Treningstid hvis oppsatt vakt.

Søndag

10 – 19

Familieklatring hvis oppsatt vakt.
Knøtteklatring hvis oppsatt vakt.
OBS: Ambassadørdag 1. søndag hver mpned mellom høstferien og påske, hvis oppsatt vakt.
Ta kontakt med vakten om dere er en større gruppe.