Barne- og ungdomsklatring

BARNE- OG UNGDOMSKLATRING

Barneklatring

Klubbklatring med barn

I de tradisjonelle ballidrettene som fotball og håndball, trener spillerne fra barnsben av  i sine respektive årsklasser, på faste treninger med faste trenere og med foreldrene på sidelinjen. Klatring med barn og ungdom en familieaktivitet, noe man gjør sammen. Her er det som oftest foreldrene som har eller skaffer seg kompetanse på sikring, slik at de kan sikre sine barn og veilede dem trygt i veggen.

Som med all annen klubbklatring forutsetter klatring med barn og unge at foreldre og/eller foresatte har brattkort.
Ungdom over 18 kan klatre alene hvis de har brattkort.

Voksne som ikke har erfaring med sikring kan gå et grunnkurs og skaffe seg den kompetansen som trengs for å bestå “brattkortprøven“. Med brattkort har man de grunnleggende ferdighetene innen sikring til å kunne klatre trygt på innendørs klatrevegger.

 

Knøtteklatring 0 – 7 år

CKK har “knøtteklatring” på søndager, så lenge det er en ansvarlig vakt. Se tidspunkter og hvem som er oppført som vakt i kalenderen under “Klubbklatring”. Knøtteklatringen er forbeholdt de minste medlemmene i klubben fra 0 til 7 år.

Knøtteklatringen følger skoleruta, så det arrangeres ikke noe felles knøtteklatring i skolens ferier. Det koster ikke noe å være med i knøtteklatringen, eneste krav er at både voksne og barn må være medlemmer i CKK. Grunnen til at det er viktig at barna også er registrert som medlemmer er at barna da omfattes av NIF’s barneidrettsforsikring.

Foresatte er selv ansvarlig for sitt barn under knøtteklatringen. Dersom barnet ønsker å klatre i tau må foresatte ha topptaukort eller ledkort (ledkort tilsvarer gammelt brattkort. Brattkort er fortsatt gyldig). CKK har noe klatreutstyr til barn, men de som har sitt eget oppfordres til å ta det med.

 

 

Barneklatring 8 – 12 år

Barneklatring er klubbklatring for barn i alderen 8 – 12 år og startet opp januar 2014. Det foregår på torsdager kl. 18.00 – 19.15. For at barna skal kunne klatre i tauveggen må foreldre med brattkort være med på klatringen. Ansvarlig for treningen er Harald Murstad (murstad [at] getmail.no).

 

Ny barneklatregruppe 8 – 12 år

Januar 2015 starter en ny barneklatregruppe opp. Det vil bli lagt vekk på de mest grunnleggende klatreferdigheter og sikkerhet, samt rett og slett det å ha en trivelig klatresamling: hver tirsdag 18.00 – 19.00.
Treningen vil for det meste foregå i buldreveggen. Det vil bli trent tauklatring i den store veggen også, men det vil avhenge av antall barn og antall voksne som kan være med og sikre. Har du brattkort og kan tenke deg til å stille en gang eller to for å sikre, så bare si fra!

Kontakt, Øyvind Johannesen oyvind@netimage.no

Ungdomsklatring

Ungdomstrening fra 13 år

Hver mandag fra kl 17:30 – 19:00 er det ungdomstrening på Aquarama. Frem mot sommeren er det Vidar Ørebek og Kjetil Govertsen som leder dette.

Det er ikke et krav at ungdommene har brattkort. Vi vil i løpet av våren gå gjennom og trene på pensum til brattkort. Dersom de er modne nok vil de få anledning til å ta brattkortprøven før sommeren. Dette vil vi vurdere individuelt da noen har trent lenge og andre nettopp har begynt.

På treningene klatrer vi mye i storveggen men av og til utfordrer vi hverandre i buldreveggen og av og til trener vi på ulike teknikker og bevegelser. Når vi kommer litt lenger ut på våren vil vi også prøve å få noen treninger ut. Dette er selvfølgelig væravhengig. Derfor er det lurt å følge med på kalenderen for klubbklatring på nettsiden fra uke til uke.

Det er for tiden venteliste.

Kontakt: Kjetil Govertsen tlf 928 92972

 

Ny ungdomsgruppe fra 17-18 år

En ny ungdomsgruppe for de eldste ungdommene har startet. Treningstid fredag klokka 16 -17:30. Kontakt Susann Olsen for info. olsen.susann@yahoo.no.

Konkuranse

CKK gir støtte til barn/junior som vil delta i nasjonale konkuranser. CKK refunderer hele deltageravgiften og 50% av reisekostnader opp til 1000 kr. Skjema for refusjon, kvitteringer og eventuelt skjema for kjøregodgjørelse må sendes til faktura@ckk.no.

Last ned Refusjonsskjema

Last ned skjema for bilgodtgjørelse

Faste treningstider på Aquarama

Mandag

16 – 22

Kun ungdomsgruppe: 17:30 – 19:00
Trening for brattkort og brattkorttest etter kl. 19:00

Tirsdag

16 – 22

Kun barneklatring: 18:00 – 19:00
Treningstid hvis oppsatt vakt ellers.

Onsdag

16 – 22

Treningstid hvis oppsatt vakt.
Evt. kurs foregår i tiden 17:00 – 21:00.

Torsdag

16 – 22

Kun barneklatring: 18:00 – 19:15.
Treningstid hvis oppsatt vakt ellers.

Fredag

16 – 21

Ungdom 17-18 år: 16:00 – 17:30.
Veggen er åpen for andre, men vis hensyn til ungdommene.
Treningstid hvis oppsatt vakt.

Lørdag

10 – 18

Treningstid hvis oppsatt vakt.

Søndag

10 – 19

Familieklatring hvis oppsatt vakt.
Knøtteklatring hvis oppsatt vakt.
OBS: Ambassadørdag 1. søndag hver mpned mellom høstferien og påske, hvis oppsatt vakt.
Ta kontakt med vakten om dere er en større gruppe.