Saksliste årsmøte 2019 for Christiansand Klatreklubb

Regnskap CKK 2018
Total Balanse 2018
Rapport fra klatresenteret 2018
Årsmelding for 2019
Dagsorden Årsmøte 2019
Budsjett 2019
Råbalanse CKK 2018
Noter regnskap 2018 CKK
CKK-vedtekter
Revisjonsrapport 2018