KLATRING PÅ AQUARAMA

INNEKLATRING

Aquarama

Klatring på Aquarma

Det er Kristiansand kommune som eier klatreanlegget på Aquarama. Klubben har gratis treningstider der utenom skoletid. På dagtid har altså CKK ikke treningstid, da er veggen forbeholdt skolene. Det legges ut sporadisk info på CKK sin facebookside dersom veggen skulle være ledig på dagtid. Foruten de videregående skolene med avtale er det kun medlemmer av CKK som har tilgang til klatreanlegget på Aquarama og klatring i de faste treningstidene er gratis.

 • Det er innført brattkort i den store veggen på Aquarama. Les mer om Brattkort-ordningen her: https://klatring.no/brattkort
 • All klatring skjer på eget ansvar.
 • For barn og ungdom under 18 år er det foreldrene som har ansvaret.
 • Alle plikter å respektere og rette seg etter pålegg fra ansvarlig vakt.

 

Kjekt å vite om klatring på Aquarama

 • De gule tauene er topptau og skal IKKE bruks som ledetau.
 • Tauene som henger oppe som faste topptau til skolene kan CKK også benytte på sine klubbklatringer.
 • Det skal ikke topptaues fra de øverste festene i veggen uten at tauet til klatrer er forankret i slyngene fra midtfestene og opp mot toppen.
 • Ta med eget utstyr. Utstyret på AQ skal i hovedsak benyttes av skolene, ved kurs og til barne/ungdomsgruppene.
 • Ta med ditt eget tau for leding. De blå tauene skal i hovedsak benyttes til kurs.
 • Ved ulykker på Aquarama skal det rapporteres til NKF sitt ulykkesregister, til leder i CKK og til Wilko Jansen (HMS ansvarlig) wilko.jansen@kristiansand.kommune.no

Klatreanlegget på Aquarama er lite, hold derfor personlige eiendeler samlet og ta hensyn til andre klatrende.
Rydd opp etter deg og kast søppel i søppelbøtta før du går.

 

Ikke medlem?

Du er velkommen til å prøve anlegget selv om du ikke er medlem. Dersom du har sikringskort (brattkort/ledkort), kan du komme på eget initiativ når klatreveggen er åpen. Se vaktliste (Klubbklatring) for åpningstider. Dersom du vil prøve anlegget mer enn en til to ganger, må du melde deg inn i CKK. Dersom du ikke har sikringskort eller ikke har klatret før, er du velkommen til å prøve klatring på en av våre søndager med Åpen Klatrevegg og instruktør til stede. Sjekk vaktlista for Åpen Klatrevegg.

Medlemmer i CKK er også velkommen til å ta med seg et ikke-medlem for å prøve veggen en eller to ganger. Ved mer enn en til to gangers prøveklatring kreves medlemskap. Det kreves sikringskort (brattkort/ledkort) for å sikre i tauveggen.

 

Utlån av CKKs klatreutstyr

 • Alle skal ha med seg sitt eget personlige utstyr, da utstyret som ligger på Aq kun skal benyttes til skolene, kurs og faste gruppetreninger (knøtte/barne/ungdomstrening). Utstyrsrommet er låst utenom de faste gruppetreningene.
 • Det ligger litt utstyr i skuffen merket «CKK Uteutstyr» på AQ. Dette kan lånes i krisetilfelle.. Legg det tilbake etter bruk.

 

 

Leie av klatreveggenen til private arrangementer som team-building, utdrikkingslag og lignende?

CKK driver ikke komersiell utleie av klatreanlegget.

Faste treningstider på Aquarama

Mandag

16 – 22

Kun ungdomsgruppe: 17:30 – 19:00
Trening for brattkort og brattkorttest etter kl. 19:00

Tirsdag

16 – 22

Kun barneklatring: 18:00 – 19:00
Treningstid hvis oppsatt vakt ellers.

Onsdag

16 – 22

Treningstid hvis oppsatt vakt.
Evt. kurs foregår i tiden 17:00 – 21:00.

Torsdag

16 – 22

Kun barneklatring: 18:00 – 19:15.
Treningstid hvis oppsatt vakt ellers.

Fredag

16 – 21

Ungdom 17-18 år: 16:00 – 17:30.
Veggen er åpen for andre, men vis hensyn til ungdommene.
Treningstid hvis oppsatt vakt.

Lørdag

10 – 18

Treningstid hvis oppsatt vakt.

Søndag

10 – 19

Familieklatring hvis oppsatt vakt.
Knøtteklatring hvis oppsatt vakt.
OBS: Ambassadørdag 1. søndag hver mpned mellom høstferien og påske, hvis oppsatt vakt.
Ta kontakt med vakten om dere er en større gruppe.