Barne- & ungdomsklatring

Klatregrupper ckk

Ønsker du å melde din interesse eller har du andre spørsmål om barne- og ungdomsklatring?

Send en mail til kurs(a)ckk.no

Kristiansand kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Derfor har du mulighet til å søke støtte fra fritidsfondet. Les mer her.

TRENINGSTIDER

"

Klatreverket Kristiansand

Mandag

Konkurranse
VGS
Dag Asmund
16:30 – 18:00

Para
Sissel, Tove, Lars, Birgit
16:30 – 17:30

Konkurranse
8. – 10.klasse
Solveig
16:30 – 18:00

Tirsdag

5 år + 1. – 2.klasse
Barn & Foreldre
Heidi & Lars K.
16:30 – 17:15

5. – 7.klasse
Gruppe 1/2
Lars Even, Malene og Ida
16:30 – 18:00

8. – 9.klasse
Bård, Saskia/Tom, Nora og Ulrik
18:00 – 19:30

10.klasse ++
Dag Asmund
19:00 – 20:30

Onsdag

5. – 7.klasse
Gruppe 2
Atle og xx
16:30 – 18:00

3. – 4.klasse
Ulrik og Magnus
18:00 – 19:15

Konkurranse
A+JR VGS
Dag Asmund og Solveig
19:30 – 21:30

Torsdag

8. – 9.klasse
Bård, Saskia/Tom, Erika og Thomas
17:00 – 18:00

5. – 7.klasse
Gruppe 1
Lars Even/Ida-Marie og Malene
18:00 – 19:30

10.klasse ++
Dag Asmund
19:00 – 20:30

Fredag

Klubbklatring
Barn & Ungdom
13 – 19 år
18:00 – 20:00

Frivillig fra CKK

 

BARNEGRUPPER

5 år + 1. – 2.klasse – foreldre og barn

Denne gruppen er for de yngste barna og her skal det være mye lek, samtidig som de lærer grunnleggende bevegelser og får trygghet i klatreveggen. Målet for denne gruppen er at de får gode klatreopplevelser og at fysisk aktivitet er gøy! Det forventes at foreldre er med og sikrer barna.

Når været tillater det, vil enkelte treninger holdes ute på klatrefeltene i området rundt Kristiansand.

Denne gruppen har 1 trening i uka som går på Klatreverket.

 

TRENERE: Heidi og Lars K.

Klatreverket tirsdager kl. 16:30 – 17:15

Pris for våren 2024: 1000,- (inkl. inngang og lån av utstyr)

3. – 4.klasse

Denne gruppen er for de yngste barna og her skal det være mye lek, samtidig som de lærer grunnleggende bevegelser og får trygghet i klatreveggen. Målet for denne gruppen er at de får gode klatreopplevelser og at fysisk aktivitet er gøy!

Når været tillater det, vil enkelte treninger holdes ute på klatrefeltene i området rundt Kristiansand.

Denne gruppen har 1 trening i uka som går på Klatreverket.

 

 

TRENERE: Ulrik og Magnus

Klatreverket onsdager kl. 18:00 – 19:15

 

Pris for våren 2024: 1000,- (inkl. inngang og lån av utstyr)

5. – 7.klasse

På dette alderstrinnet er det gunstig å utvikle motoriske ferdigheter som teknikk og koordinasjon i klatreveggen. Barna er i en alder der de lærer nye bevegelser raskt. Treningene vil likevel fremdeles være lek preget med varierte aktiviteter som sikrer gode basisferdigheter. Bevegelighet, balanse, koordinasjon og hurtighet i og utenfor veggen er viktige stikkord. Det blir både buldring og tauklatring. De eldste vil lære å sikre på topptau-klatring og etter hvert led-klatring.
Når været tillater det, vil enkelte treninger holdes ute på klatrefeltene i området rundt Kristiansand.

 

TRENERE: Lars, Håvard, Lars Even, Tormod, Margrete, Steinar, Nora, Ida-Marie, Malene

Gruppe 1:

AQ tirsdager kl. 18:00 – 19:30

Klatreverket torsdager kl. 18:00 – 19:30

Gruppe 2:

AQ mandager kl. 18:00 – 19:30

Klatreverket onsdager kl. 16:30 – 18:00

Pris for våren 2024: 1900,- (inkl. inngang og lån av utstyr)

paraklatring

PARAKLATRING 6-19år

Denne gruppen er for barn og ungdom som trenger ekstra tilretteleging. Det læres grunnleggende bevegelser og trygghet i klatreveggen. Målet for denne gruppen er å skape gode klatreopplevelser og oppleve at fysisk aktivitet er gøy! Det forventes at foreldre eller støttekontakt er med barna.

Vi har ingen krav til funksjonsnedsettelse eller alder. Dersom dette høres spennende ut for ditt barn, ta kontakt på kurs@ckk.no, for høre mer om gruppa og hvordan ditt barn vil passe inn hos oss.

Denne gruppen har 1 trening i uka som går på Klatreverket.

 

TRENERE: Sissel, Birgit, Lars, Tove, Kristin

Klatreverket mandager kl. 16:30 – 17:30

Pris for våren 2024: 1000,- (inkl. inngang og lån av utstyr) 

Foto: Thomas Raavig

UNGDOMSGRUPPER

8. – 9.klasse

Trenerne vil dele inn i mindre grupper for å bedre læringsmiljøet og for å kunne gi tettere individuell oppfølging. Ungdommene skal lære hvordan trene for klatring, med fokus på teknikk, styrke, utholdenhet og bevegelighet. De skal derfor bevege seg så mye som mulig og sanke erfaringer siden de er i den motoriske gullalderen, hvor de lærer bevegelser veldig raskt.

Når været tillater det, vil enkelte treninger holdes ute på klatrefeltene i området rundt Kristiansand.

 

TRENERE: Bård, Ulrik, Nora, Saskia og Tom

Klatreverket tirsdager kl. 18:00 – 19:30 og torsdager kl. 17:00 – 18:00

Pris for våren 2024: 1900,- (inkl. inngang og lån av utstyr)

10.klasse ++

Ungdomsgruppa er for alle, både for de som har klatret lenge og de som aldri har klatret før.

Det stilles ingen krav til tidligere ferdigheter. Her vil de lære om grunnleggende klatreteknikker, styrke, bevegelighet, topptau-klatring og led-klatring.

Ungdommene skal lære sikkerhetsrutinene på en trygg måte. Treningen vil tilpasses den enkelte utøver så alle får kjenne på mestring og utvikling.

Det er et mål at ungdommen skal kunne nok om klatring til å møtes utenfor organiserte treninger for å forbedre seg i veggen.

 

TRENER: Dag Asmund

Klatreverket tirsdager og torsdager kl. 19:00 – 20:30 

Pris for våren 2024: 1900,- (inkl. inngang og lån av utstyr)

SatSningsgruppeR

8. – 10.klasse

Satsningsgruppa er for de som ønsker å utvikle seg til konkurranseklatrere. Her blir det turneringer lokalt og nasjonalt, Sørlandscupen, buldrejam, Norgescup og Norgesmesterskap.

Treningen blir lagt opp individuelt med tanke på teknikk, utholdenhet og styrke.

 

 

TRENER: Elias

Klatreverket mandager kl. 16:30 – 18:00

Pris for våren 2024: 750,- (da er man også medlem av 8./9.klasse-gruppa eller 10.klasse+)

VGS

Satsningsgruppa er for de som ønsker å utvikle seg til konkurranseklatrere. Her blir det turneringer lokalt og nasjonalt, Sørlandscupen, buldrejam, Norgescup og Norgesmesterskap.

Treningen blir lagt opp individuelt med tanke  på teknikk, utholdenhet og styrke.

 

 

TRENERE: Dag Asmund og Solveig

Klatreverket mandager kl. 16:30 – 18:00 og onsdager kl. 19:30 – 21:30

Pris for våren 2024: 1900,- (man betaler da får inngang selv, og får sponset deler av årskort på Klatreverket av CKK og Klatreverket)

BARNEGRUPPER

5 år + 1. – 2.klasse – foreldre og barn

Denne gruppen er for de yngste barna og her skal det være mye lek, samtidig som de lærer grunnleggende bevegelser og får trygghet i klatreveggen. Målet for denne gruppen er at de får gode klatreopplevelser og at fysisk aktivitet er gøy! Det forventes at foreldre er med og sikrer barna.

Når været tillater det, vil enkelte treninger holdes ute på klatrefeltene i området rundt Kristiansand.

Denne gruppen har 1 trening i uka som går på Klatreverket.

 

TRENERE: Heidi og Lars K.

Klatreverket tirsdager kl. 16:30 – 17:15

Pris for våren 2024: 1000,- (inkl. inngang og lån av utstyr)

3. – 4.klasse

Denne gruppen er for de yngste barna og her skal det være mye lek, samtidig som de lærer grunnleggende bevegelser og får trygghet i klatreveggen. Målet for denne gruppen er at de får gode klatreopplevelser og at fysisk aktivitet er gøy!
Når været tillater det, vil enkelte treninger holdes ute på klatrefeltene i området rundt Kristiansand.
Denne gruppen har 1 trening som går hovedsakelig på AQ. Noen av treningene vil bli på Klatreverket Kristiansand.

 

TRENERE: Ulrik og Magnus

Klatreverket onsdager kl. 18:00 – 19:15

Pris for våren 2024: 1000,- (inkl. inngang og lån av utstyr)

 

barneklatringkurs

5. – 7.klasse

På dette alderstrinnet er det gunstig å utvikle motoriske ferdigheter som teknikk og koordinasjon i klatreveggen. Barna er i en alder der de lærer nye bevegelser raskt. Treningene vil likevel fremdeles være lek preget med varierte aktiviteter som sikrer gode basisferdigheter. Bevegelighet, balanse, koordinasjon og hurtighet i og utenfor veggen er viktige stikkord. Det blir både buldring og tauklatring. De eldste vil lære å sikre på topptau-klatring og etter hvert led-klatring.
Når været tillater det, vil enkelte treninger holdes ute på klatrefeltene i området rundt Kristiansand.

 

TRENERE: Lars, Håvard, Lars Even, Tormod, Margrete, Steinar, Nora, Ida-Marie, Malene

Gruppe 1:

AQ tirsdager kl. 18:00 – 19:30

Klatreverket torsdager kl. 18:00 – 19:30

Gruppe 2:

AQ mandager kl. 18:00 – 19:30

Klatreverket onsdager kl. 16:30 – 18:00

Pris for våren 2024: 1900,- (inkl. inngang og lån av utstyr)

paraklatring

PARAKLATRING 6-19år

Denne gruppen er for barn og ungdom som trenger ekstra tilretteleging. Det læres grunnleggende bevegelser og trygghet i klatreveggen. Målet for denne gruppen er å skape gode klatreopplevelser og oppleve at fysisk aktivitet er gøy! Det forventes at foreldre eller støttekontakt er med barna.

Vi har ingen krav til funksjonsnedsettelse eller alder. Dersom dette høres spennende ut for ditt barn, ta kontakt på kurs@ckk.no, for høre mer om gruppa og hvordan ditt barn vil passe inn hos oss.

Denne gruppen har 1 trening i uka som går på Klatreverket.

 

TRENERE: Sissel, Birgit, Lars, Tove, Kristin

Klatreverket mandager kl. 16:30 – 17:30

Pris for våren 2024: 1000,- (inkl. inngang og lån av utstyr) 

Foto: Thomas Raavig

UNGDOMSGRUPPER

8. – 9.klasse

Trenerne vil dele inn i mindre grupper for å bedre læringsmiljøet og for å kunne gi tettere individuell oppfølging. ungdommen skal lære hvordan trene for klatring, med fokus på teknikk, styrke, utholdenhet og bevegelighet. De skal derfor bevege seg så mye som mulig og sanke erfaringer siden de er i den motoriske gullalderen, hvor de lærer bevegelser veldig raskt.

Når været tillater det, vil enkelte treninger holdes ute på klatrefeltene i området rundt Kristiansand.

 

TRENERE: Bård, Ulrik, Nora, Saskia og Tom

Klatreverket tirsdager kl. 18:00 – 19:30 og torsdager kl. 17:00 – 18:00

Pris for våren 2024: 1900,- (inkl. inngang og lån av utstyr)

barneklatring

10.klasse ++

Ungdomsgruppa er for alle, både for de som har klatret lenge og de som aldri har klatret før.

Det stilles ingen krav til tidligere ferdigheter. Her vil de lære om grunnleggende klatreteknikker, styrke, bevegelighet, topptau-klatring og led-klatring.

Ungdommene skal lære sikkerhetsrutinene på en trygg måte. Treningen vil tilpasses den enkelte utøver så alle får kjenne på mestring og utvikling.

Det er et mål at ungdommen skal kunne nok om klatring til å møtes utenfor organiserte treninger for å forbedre seg i veggen.

 

TRENER: Dag Asmund

Klatreverket tirsdager og torsdager kl. 19:00 – 20:30 

Pris for våren 2024: 1900,- (inkl. inngang og lån av utstyr)

SatSningsgruppeR

8. – 10.klasse

Satsningsgruppa er for de som ønsker å utvikle seg til konkurranseklatrere. Her blir det turneringer lokalt og nasjonalt, Sørlandscupen, buldrejam, Norgescup og Norgesmesterskap.

Treningen blir lagt opp individuelt med tanke på teknikk, utholdenhet og styrke.

 

 

TRENER: Elias

Klatreverket mandager kl. 16:30 – 18:00

Pris for våren 2024: 750,- (da er man også medlem av 8./9.klasse-gruppa eller 10.klasse+)

VGS

Satsningsgruppa er for de som ønsker å utvikle seg til konkurranseklatrere. Her blir det turneringer lokalt og nasjonalt, Sørlandscupen, buldrejam, Norgescup og Norgesmesterskap.

Treningen blir lagt opp individuelt med tanke på teknikk, utholdenhet og styrke.

 

TRENERE: Dag Asmund og Solveig

Klatreverket mandager kl. 16:30 – 18:00 og onsdager kl. 19:30 – 21:30

Pris fo rvåren 2024: 1900,- (man betaler da får inngang selv, og får sponset deler av årskort på Klatreverket av CKK og Klatreverket)

klatring ute