Antidoping

CKK er et Rent Idrettslag

Vi ønsker at idretten skal være så rettferdig som mulig hvor alle kan trene, delta og konkurrere på mest mulig like vilkår. Idretten skal også virke helsefremmende. Bruk av dopingmidler og ulovlige metoder bryter med dette synet. Derfor har CKK nulltoleranse for all bruk av dopingmidler.

CKK gjennomfører flere tiltak for å forebygge dopingbruk blant våre medlemmer. Hos oss skal alle utøvere og trenere over 15 år ha gjennomført kurset Ren Utøver. Ungdomsgruppene skal én gang i året gjennomgå «dopingpraten» som er gruppebasert refleksjon om rettferdig idrett.

Du kan enkelt finne korrekt og oppdatert info hos Antidoping Norge.

– Antidoping er et viktig satsningsområde for klubben. Har du spørsmål vedrørende klubbens antidoping-arbeid, må du gjerne ta kontakt!

Lars Even Krossøy Mathisen, antidoping-ansvarlig i CKK