Styret i CKK 2019 - 2020

Klubbens styre består av 5 medlemmer og en ungdomsrepresentant som velges inn for 2 år av gangen og 2 varamedlemmer som er med 1 år av gangen. Valg av styre gjøres på CKK’s årsmøte.

 

For spørsmål om medlemskap og faktura, ta kontakt på faktura@ckk.no eller ring 47706034

Tonje Hellenes
Leder

Mobil:  99 60 21 30

tonjehellenes@hotmail.com
Kjetil Notodden
Nestleder Medlemsansvarlig KRKS-kontakt

Mobil: 47 70 60 34

knotodden@gmail.com
Carl Anders Hægeland
Søknadsansvarlig

Mobil:  94 16 81 05

carha@online.no
Birgit Dalen
Økonomiansvarlig

Mobil:  97 57 59 01

ekvilibriumb@gmail.com
Elise Notodden
Ungdomsrepresentant
Sissel Anderssen
Barneidrettsansvarlig

Mobil:  48 99 44 83

sia70tw@gmail.com
Helene Jørgensen

Tlf: 46 64 01 09

helene.jorgensen00@gmail.com
Ferdinand Fredriksen

Tlf: 95 23 81 52

f.fredriksen@me.com

Adgangskort AQ

Alle som har hatt brattkort i minst et år og klatret aktivt i perioden, kan få utdelt adgangskort og åpne for trening i treningstiden på Aquarama. Nedre aldersgrense er 18 år.

 

 

Ansvarlig

Kjetil Notodden
Mobil: 47 70 60 34

Veggansvarlige

CKK har egne kontaktpersoner for utforming av klatreveggene på Aquarama. Ta kontakt for spørsmål, innspill eller ønsker om å bidra med ruteskruing i klatreveggene.

 

Tauvegg

Kommer snart!

 

 

Buldrevegg

Øyvind T Ødegard
Email

Barneidrettslig ansvarlig

CKK er et idrettslag som organiserer barneidrett. Vi har derfor i henhold til krav fra Norges Idrettsforbund en egen person som er ansvarlig for barneidretten i klubben. Ta kontakt med vår ansvarlige for spørsmål, innspill eller ønsker knyttet til barneidrett i CKK.

 

Sissel Anderssen
Mobil: 48 99 44 83

Les mer om hva det betyr å være barneidrettsansvarlig

Kursansvarlig


Kristin Ose

Email

Webansvarlig

Webmaster og ansvarlig
for oppsett av CKKs
websider.

Aleksander Nilsen Ose
Email