Styret i CKK 2019 - 2020

Klubbens styre består av 5 medlemmer som velges inn for 2 år av gangen og 2 varamedlemmer som er med 1 år av gangen. Valg av styre gjøres på CKK’s årsmøte.

Tonje Hellenes
Leder

Mobil:  99 60 21 30

tonjehellenes@hotmail.com
Carl Anders Hægeland
Nestleder/Søknader

Mobil:  94 16 81 05

carha@online.no
Reinert Stav Johanssen
Økonomi

Mobil:  92 44 22 16

reinert.johanssen@gmail.com
Sverre Jacobsen
Sekretær

Mobil:  41 55 00 46

svejacob@gmail.com
Kristin Ose
Kurs/Instruktør

Mobil:  97 76 88 02

krissy50@me.com
Kjetil Notodden
Vara

Mobil: 477 06 034

knotodden@gmail.com
Sissel Anderssen
Vara/Barneidrettsansvarlig

Mobil:  48 99 44 83

sia70tw@gmail.com

Ansvarlig for adgangskort

Alle som har hatt brattkort i minst et år og klatret aktivt i perioden, kan få utdelt adgangskort og åpne for trening i treningstiden på Aquarama. Nedre aldersgrense er 18 år.

 

Ansvarlig

Arild Rødland
Mobil: 48 17 52 93
Email

Veggansvarlige

CKK har egne kontaktpersoner for utforming av klatreveggene på Aquarama. Ta kontakt for spørsmål, innspill eller ønsker om å bidra med ruteskruing i klatreveggene.

Tauvegg

Ketil Grønskag
Mobil: 97 12 26 21
Email

 

 

Buldrevegg

Øyvind T Ødegard
Email

Barneidrettslig ansvarlig

CKK er et idrettslag som organiserer barneidrett. Vi har derfor i henhold til krav fra Norges Idrettsforbund en egen person som er ansvarlig for barneidretten i klubben. Ta kontakt med vår ansvarlige for spørsmål, innspill eller ønsker knyttet til barneidrett i CKK.

 

Sissel Anderssen
Mobil: 48 99 44 83

Les mer om hva det betyr å være barneidrettsansvarlig

Webansvarlig

Webmaster og ansvarlig for oppsett av CKKs websider:

 

Aleksander Nilsen Ose
Email