Styret i CKK 2018 - 2019

Klubbens styre består av 7 medlemmer som velges inn for 2 år av gangen og 2 varamedlemmer som er med 1 år av gangen. Valg av styre gjøres på CKK’s årsmøte som avholdes i februar.

Reinert Stav Johanssen
Økonomi

Mobil:  92 44 22 16

reinert.johanssen@gmail.com
Anne Kari Skarpodde
Tauvegg Ansvarlig

Mobil:  47 26 02 42

anne.kari.skarpodde@sshf.no
Carl Andreas Hægeland
Vara/Søknadsansansvarlig

Mobil:  94 16 81 05

carha@online.no
Kristin Ose
Kurs/Instruktør

Mobil:  97 75 88 02

krissy50@me.com
Arild Rødland
Kommunikasjon/Informasjon

Mobil:  48 17 52 93

arildrodland@hotmail.com
Sissel Anderssen
Vara/Barneidrett

Mobil:  48 99 44 83

sia70tw@gmail.com
Tonje Hellesnes
Leder

Mobil:  99 60 21 30

tonjehellenes@hotmail.com
Ketil Grønskag
Nestleder/Kontakt Utefelt

Mobil:  97 12 26 21

kgronsk@gmail.com
Christina Rasmussen
Sekretær

Mobil: 40 16 51 76

rasmussen.christina@gmail.com

Ansvarlig for adgangskort

Alle som har hatt brattkort i minst et år og klatret aktivt i perioden, kan få utdelt adgangskort og åpne for trening i treningstiden på Aquarama. Nedre aldersgrense er 18 år.

 

Ansvarlig

Arild Rødland
Mobil: 48 17 52 93
arildrodland@hotmail.com

Veggansvarlige

CKK har egne kontaktpersoner for utforming av klatreveggene på Aquarama. Ta kontakt for spørsmål, innspill eller ønsker om å bidra med ruteskruing i klatreveggene.

 

Tauvegg

Anne Kari Skarpodde
Mobil: 47 26 02 42
anne.kari.skarpodde@sshf.no

 

 

Tauvegg

Ketil Grønskag
Mobil: 97 12 26 21
kgronsk@gmail.com

Barneidrettslig ansvarlig

CKK er et idrettslag som organiserer barneidrett. Vi har derfor i henhold til krav fra Norges Idrettsforbund en egen person som er ansvarlig for barneidretten i klubben. Ta kontakt med vår ansvarlige for spørsmål, innspill eller ønsker knyttet til barneidrett i CKK.

 

Sissel Anderssen
Mobil: 48 99 44 83

Les mer om hva det betyr å være barneidrettsansvarlig

Webansvarlig

Webmaster og ansvarlig for oppsett av CKKs websider:

 

Aleksander Nilsen Ose
aleksander.ose@smartech.no