Barne & ungdomsklatring

Klatregrupper ckk

TRENINGSTIDER

"

Aquarama

Mandag

10-12 år
Gruppe 2
Lars/Håvard
18:00 – 19:30

Tirsdag

10-12 år
Gruppe 1
Lars Even
18.00-19:30

Onsdag

7-9 år
Lars Even
18.00-19.15

Torsdag

15 + år
Tore/Kjetil/Tonje
18:00 – 20:00

Klatreverket Kristiansand

Mandag

Para
16:30 – 17:30

Konkurranse
BC 13-19 år
16:30 – 18:00

Tirsdag

5 – 7 år
Barn & Foreldre
Heidi & Lars
16:30 – 17:15

13 – 14 år
Bård/Pia
18:00 – 19:30

15 + år
Tore/Kjetil/Tonje
19:00 – 20:30

Onsdag

10 – 12 år
Gruppe 2
Lars/Tom
16:30 – 18:00

Konkurranse
A+JR 16 – 19 år
Dag Asmund
18:00 – 20:00

Torsdag

13-14 år
Bård/Ingrid
17.00-18.00

10 – 12 år
Gruppe 1
Anne-Kristin/Pia
18:00 – 19:30

Fredag

Klubbklatring
Barn & Ungdom
13-19 år
18:00 – 20:00

BARNEGRUPPER

5-7 år – foreldre og barn

Denne gruppen er for de yngste barna og her skal det være mye lek, samtidig som de lærer grunnleggende bevegelser og får trygghet i klatreveggen. Målet for denne gruppen er at de får gode klatreopplevelser og at fysisk aktivitet er gøy! Det forventes at foreldre er med og sikrer barna.

Når været tillater det, vil enkelte treninger holdes ute på klatrefeltene i området rundt Kristiansand.

Denne gruppen har 1 trening i uka som går på Klatreverket. 

 

TRENER: Heidi og Lars

Klatreverket: Tirsdag 1630-1715

7-9 år

Denne gruppen er for de yngste barna og her skal det være mye lek, samtidig som de lærer grunnleggende bevegelser og får trygghet i klatreveggen. Målet for denne gruppen er at de får gode klatreopplevelser og at fysisk aktivitet er gøy!
Når været tillater det, vil enkelte treninger holdes ute på klatrefeltene i området rundt Kristiansand.
Denne gruppen har 1 trening som går hovedsakelig på AQ. Noen av treningene vil bli på Klatreverket Kristiansand.

 

TRENER: Lars Even

AQ: Onsdager kl 18.00-19.15

10-12 år

På dette alderstrinnet er det gunstig å utvikle motoriske ferdigheter som teknikk og koordinasjon i klatreveggen. Barna er i en alder der de lærer nye bevegelser raskt. Treningene vil likevel fremdeles være lek preget med varierte aktiviteter som sikrer gode basisferdigheter. Bevegelighet, balanse, koordinasjon og hurtighet i og utenfor veggen er viktige stikkord. Det blir både buldring og tauklatring. De eldste vil lære å sikre på topptau-klatring og etter hvert led-klatring.
Når været tillater det, vil enkelte treninger holdes ute på klatrefeltene i området rundt Kristiansand.

 

TRENERE: Lars, Lisbeth, Tom, Anne-Kristin og Pia.

Gruppe 1: AQ Tirsdag 18:00-19:30. Klatreverket Torsdag 18:00-19:30

Gruppe 2: AQ Mandag  18:00-19:30. Klatreverket Onsdag 16:30-18:00

UNGDOMSGRUPPER

13-14 år

Trenerne vil dele inn i mindre grupper for å bedre læringsmiljøet og for å kunne gi tettere individuell oppfølging. ungdommen skal lære hvordan trene for klatring, med fokus på teknikk, styrke, utholdenhet og bevegelighet. De skal derfor bevege seg så mye som mulig og sanke erfaringer siden de er i den motoriske gullalderen, hvor de lærer bevegelser veldig raskt.

Når været tillater det, vil enkelte treninger holdes ute på klatrefeltene i området rundt Kristiansand.

 

TRENERE: Bår, Pia og Ingrid
Klatreverket: Tirsdag kl 18.00-19.30, og Torsdag 16:30 – 18:00.

15 + år

Ungdoms gruppa er for alle, både for de som har klatret lenge og de som aldri har klatret før.

Det stilles ingen krav til tidligere ferdigheter. Her vil de lære om grunnleggende klatreteknikker, styrke, bevegelighet, topptau-klatring og led-klatring.

Ungdommene skal lære sikkerhetsrutinene på en trygg måte. Treningen vil tilpasses den enkelte utøver så alle får kjenne på mestring og utvikling.

Det er et mål at ungdommen skal kunne nok om klatring til å møtes utenfor organiserte treninger for å forbedre seg i veggen.

 

TRENER: Tore, Kjetil og Tonje
AQ: Torsdag kl 18.00-20.00
Klatreverket: Tirsdag kl 19:00-20.30

Satningsgruppe

13-15 år

Satsningsgruppa er for de som ønsker å utvikle seg til konkurranse klatrere. Her blir det turneringer lokalt og nasjonalt, Sørlandscuppen, buldrejam, Norgescup og NM

Treningen blir lagt opp individuelt med tanke  på teknikk, utholdenhet og styrke.

 

 

TRENER: Ingrid.
Klatreverket: Mandag kl 16.30- 18.00

16-19 år

Satsningsgruppa er for de som ønsker å utvikle seg til konkurranse klatrere. Her blir det turneringer lokalt og nasjonalt, Sørlandscuppen, buldrejam, Norgescup og NM

Treningen blir lagt opp individuelt med tanke  på teknikk, utholdenhet og styrke.

 

 

TRENER: Kristin og Dag.
Klatreverket: Mandag kl 18:00 – 20:00
Klatreverket: Onsdag kl 18.00 – 20.00

BARNEGRUPPER

5-7 år – foreldre og barn

Denne gruppen er for de yngste barna og her skal det være mye lek, samtidig som de lærer grunnleggende bevegelser og får trygghet i klatreveggen. Målet for denne gruppen er at de får gode klatreopplevelser og at fysisk aktivitet er gøy! Det forventes at foreldre er med og sikrer barna.

Når været tillater det, vil enkelte treninger holdes ute på klatrefeltene i området rundt Kristiansand.

Denne gruppen har 1 trening i uka som går på Klatreverket. 

 

TRENER: Heidi og Lars

Klatreverket: Tirsdag 1630-1715

7-9 år

Denne gruppen er for de yngste barna og her skal det være mye lek, samtidig som de lærer grunnleggende bevegelser og får trygghet i klatreveggen. Målet for denne gruppen er at de får gode klatreopplevelser og at fysisk aktivitet er gøy!
Når været tillater det, vil enkelte treninger holdes ute på klatrefeltene i området rundt Kristiansand.
Denne gruppen har 1 trening som går hovedsakelig på AQ. Noen av treningene vil bli på Klatreverket Kristiansand.

 

TRENER: Lars Even

AQ: Onsdager kl 18.00-19.15

barneklatringkurs

10-12 år

På dette alderstrinnet er det gunstig å utvikle motoriske ferdigheter som teknikk og koordinasjon i klatreveggen. Barna er i en alder der de lærer nye bevegelser raskt. Treningene vil likevel fremdeles være lek preget med varierte aktiviteter som sikrer gode basisferdigheter. Bevegelighet, balanse, koordinasjon og hurtighet i og utenfor veggen er viktige stikkord. Det blir både buldring og tauklatring. De eldste vil lære å sikre på topptau-klatring og etter hvert led-klatring.
Når været tillater det, vil enkelte treninger holdes ute på klatrefeltene i området rundt Kristiansand.

 

TRENERE: Lars, Lisbeth, Tom, Anne-Kristin og Pia.

Gruppe 1: AQ Tirsdag 18:00-19:30. Klatreverket Torsdag 18:00-19:30

Gruppe 2: AQ Mandag  18:00-19:30. Klatreverket Onsdag 16:30-18:00

UNGDOMSGRUPPER

13-14 år

Trenerne vil dele inn i mindre grupper for å bedre læringsmiljøet og for å kunne gi tettere individuell oppfølging. ungdommen skal lære hvordan trene for klatring, med fokus på teknikk, styrke, utholdenhet og bevegelighet. De skal derfor bevege seg så mye som mulig og sanke erfaringer siden de er i den motoriske gullalderen, hvor de lærer bevegelser veldig raskt.

Når været tillater det, vil enkelte treninger holdes ute på klatrefeltene i området rundt Kristiansand.

 

TRENERE: Bår, Pia og Ingrid
Klatreverket: Tirsdag kl 18.00-19.30, og Torsdag 16:30 – 18:00.

barneklatring

15 + år

Ungdoms gruppa er for alle, både for de som har klatret lenge og de som aldri har klatret før.

Det stilles ingen krav til tidligere ferdigheter. Her vil de lære om grunnleggende klatreteknikker, styrke, bevegelighet, topptau-klatring og led-klatring.

Ungdommene skal lære sikkerhetsrutinene på en trygg måte. Treningen vil tilpasses den enkelte utøver så alle får kjenne på mestring og utvikling.

Det er et mål at ungdommen skal kunne nok om klatring til å møtes utenfor organiserte treninger for å forbedre seg i veggen.

 

TRENER: Tore, Kjetil og Tonje
AQ: Torsdag kl 18.00-20.00
Klatreverket: Tirsdag kl 19:00-20.30

Satningsgruppe

13 – 15 år

Satsningsgruppa er for de som ønsker å utvikle seg til konkurranse klatrere. Her blir det turneringer lokalt og nasjonalt, Sørlandscuppen, buldrejam, Norgescup og NM

Treningen blir lagt opp individuelt med tanke  på teknikk, utholdenhet og styrke.

 

 

TRENER: Ingrid.
Klatreverket: Mandag kl 16.30- 18.00

16 – 19 år

Satsningsgruppa er for de som ønsker å utvikle seg til konkurranse klatrere. Her blir det turneringer lokalt og nasjonalt, Sørlandscuppen, buldrejam, Norgescup og NM

Treningen blir lagt opp individuelt med tanke  på teknikk, utholdenhet og styrke.

 

 

TRENER: Kristin og Dag.
Klatreverket: Mandag kl 18:00 – 20:00
Klatreverket: Onsdag kl 18.00 – 20.00

klatring ute

kontakt oss

Bare & Ungdomsgrupper CKK skjema