s y k e h u s v e g g e n

k r i s t i a n s a n d

 

et av Sørlandets mest populære klatrefelt.
Innledning

Sykehusveggen har en helt unik beliggenhet sentralt i bymarka for Kristiansand. Fjellstrukturene som det klatres på er også helt unike, ikke bare lokalt, men også i nasjonal sammenheng. Muligheten for å kombinere klatringen med andre friluftsaktiviteter som bading, jogging og skogsturer samt natur- og kulturopplevelser i den tilgrensende Ravnedalen er også helt spesielle. Klatrefeltet har dessuten gode parkeringsmuligheter og ingen anmarsj, noe som ikke minst gjør dette attraktivt for mennesker med bevegelseshemninger.

Litt historikk om klatrefeltet:

Feltet ble utviklet sommeren 2006 av Kim Kjærgaard, Nils Rune Birkeland og Johannes Kjevik. Våren 2007 ble veggen utvidet med sektor 2, som Frode Borø, Tom Knudsen, Sjur Egset snublet over og ryddet under en dugnad. I 2010 ble feltet igjen utvidet med flere ruter på hovedveggen og 2 nye sektorer. De 14 nye rutene ligger for det meste i den enklere delen (3 – 4) av gradsskalaen (som går fra 1 – 10). Disse har lett tilgjengelighet for barn og yngre klatrere samt en unikt tilgang for bevegelseshemmede.

I 2011 ble det også gjort en stor dugnad. Klubben fikk leid/lånt maskiner fra Ramirent for å forsøke å planere ut bakken under ”hovedveggen”.Sykehusveggen er nå et klatrefelt for alle (spesielt tilrettelagt for barnefamilier). Feltet har til sammen 38 ruter fra grad 3 til 8+. Her finner det altså noe å klatre på for alle, uansett nivå.Ikke uvanlig kommer det klatrere fra resten av Norge samt Danmark, Sverige og Tyskland for å klatre på dette feltet i helger og i ferier.

Hvem benytter seg av klatrefeltet:

Gruppe Ca antall Tilhørighet
Christianssand Klatreklubb 449 medlemmer Kristiansand
Mandal og Lindesnes Klatreklubb 150 medlemmer? Mandal / Lindesnes
Grimstad og Arendal Klatreklubb 150 medlemmer? Grimstad og Arendal
Evje Klatreklubb 250 medlemmer? Evje, Setesdalen
Birkeland Klatreklubb 25 medlemmer? Birkeland
Ålborg Klatreklubb 65 medlemmer? Danmark
Brann og redningsetaten Kristiansand
Gjestende klatrere / turister Hele Norge samt dansker, svensker og tyskere.
Røde Kors’ brattgruppe Kristiansand / Sørlandet

Hva er spesielt og unikt for klatrefeltet:

 • Tilgjengelighet/lokalisering: Feltet ligger kun kort vei fra bykjernen med gangavstand til andre sentrale aktivitetsarenaer som Aquarama / bystranda, badeplassene i Baneheia samt Ravnedalen natur- og kulturpark. Det er gode bussforbindelser samt gode parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet til veggen. Dette er også den eneste utendørs klatreveggen i distriktet som er tilgjengelig for funksjonshemmede.
 • Konsentrasjon: Mange klatreruter med stor variasjon i vanskelighetsgrad på en og samme vegg.
 • Eksisterende bruk/nytteverdi: Ved siden av Odderøya er dette helt klart den utendørsveggen som brukes mest av klatrere i Kristiansand, samt fra tilgrensende kommuner og fylker.
 • Sportslige kvaliteter: Unik steinkvalitet, solid fjell med stor variasjon i bratthet og med veldig varierte strukturer i veggen. Veggen er en viktig del av det totale friluftstilbudet i Baneheia, og den kan enkelt brukes til festivaler og konkurranser som kan trekke mye publikum fra Sørlandet.
 • Turistdestinasjon: Attraktivt for barnefamilier og andre som på kort tid vil kombinere klatring med dyreparkbesøk, handling i byens butikker, restaurantbesøk og andre kulturelle aktiviteter som byen tjener penger på.
 • Rekrutteringsplass: Et sted å vise fram sporten for barn og ungdom. Det er også her lav terskel for å trekke innendørsklatrere til en utendørsarena der de kan videreutvikle sine tekniske ferdigheter. Ikke minst er dette viktig for ungdomsklatrere som vil utvikle seg videre med tanke på Nasjonale konkurranser og for internasjonale prestasjoner i arrangementer som Europacup og Verdenscup.

Hva er viktig for å bevare klatrefeltet og aktiviteten ved ev. bebyggelse:

 • Sikkerhetssone (pendelfaktor og fallende gjenstander)..
 • Gode lys og solforhold
 • God info til beboere om at veggen er en ”idrettsplass/arena” med de fordeler og ”ulemper” dette medfører.
  Viktig at beboere ikke kan kreve at klatrefeltet stenges eller ødelegges. Eksempelvis vet de fleste hva de kan forvente seg av aktivitet og støy om man bosetter seg like ved en lekeplass eller fotballbane. Når det er sagt, klatrere lager langt mindre støy, tar mye mindre plass og kaster eller sparker heller ikke flyvende gjenstander rundt seg slik tilfellet vil være med en fotballbane/ballbinge.
 • Om brann- og redningsetaten i Kristiansand vil fortsette å benytte seg av klatrefeltet som treningsarena bør det være god plass til å få kjørt inn en brannbil foran hovedveggen på klatrefeltet.

Muligheter som alle kan tjene på ved bebyggelse.

 • Beboere har en unik tilgang til et av Sørlandets beste klatrefelt.
 • Ved anlegging av en ev. lekeplass og sitteplasser like ved klatrefeltet vil barnefamilier ha en flott aktivitetsarena for både store og små.
 • Mulighet for et par lyskastere mot veggen vil gjøre klatrefeltet tilgjengelig på mørke kvelder og ettermiddager i vår- og høsthalvåret, samtidig som en slik lyssetting vil kunne gi et attraktivt uttrykk.
 • Skape et levende, lekende og aktivitetsorientert miljø.