Styret ønsker å starte et strategiarbeid frem mot årsmøtet, hvor vi ønsker å få tilbakemelding fra dere medlemmer om hvilken retning dere ønsker at klubben skal ta. I forbindelse med strategiarbeidet sender vi ut en medlemsundersøkelse.

I undersøkelsen spør vi blant annet om hvilke aktiviteter dere ønsker at det skal bli mer av, og hva dere syns fungerer bra eller kunne fungert bedre i klubben.

Vi ønsker at så mange som mulig svarer på undersøkelsen. Undersøkelsen er anonym og frivillig å svare på, og dere finner den her. Frist for å svare på undersøkelsen er tirsdag 31.januar.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å komme på medlemsmøtet tirsdag 7.februar – mer info finner dere i klatrekalenderen vår.

Her er en liten tidslinje for å vise hva som skjer fremover mot årsmøtet: