Til medlemmene i Christianssand Klatreklubb 

27.01.2022 

Innkalling til årsmøte i Christianssand Klatreklubb 2022 

Styret innkaller herved til årsmøte i Christianssand Klatreklubb.  

Årsmøtet avholdes 15. Mars 2022 på Klatreverket Kristiansand kl 18:00, Jørgen Moes gate 10. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.Mars 2022 til lederckk.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post.  

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Christianssand Klatreklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Christianssand Klatreklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Christianssand Klatreklubb’s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Christianssand Klatreklubb kontaktes på leder@ckk.no


Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret i CKK