Sakspapirer og vedlegg til årsmøtet

Sakspapirer og vedlegg til årsmøtet

… er nå sendt ut til alle våre medlemmer!

Tid: onsdag 22.mars 2023, kl.19:00. Møtet er estimert å vare til senest kl.21:00.

Sted: Klatreverket, Jørgen Moes gate 10.

Det blir servert pizza når møtet er ferdig 🙂

Skulle det være noen spørsmål vedrørende årsmøtet eller sakspapirene, ta gjerne kontakt med styreleder Marianne Laukvik på epost leder@ckk.no.

Klatrehilsen fra styret i CKK

Innkallingen ble sendt ut på mail til alle medlemmer den 19.februar.

Sakspapirene og vedleggene ble sendt ut på mail til alle medlemmer den 15.mars.

Sakspapirer og vedlegg til årsmøtet

Innkalling til årsmøtet

I henhold til klubbens vedtekter §14.2 kalles det herved inn til årsmøte i CKK.

Tid: onsdag 22.mars 2023, kl.19:00. Møtet er estimert å vare til senest kl.21.00.

Sted: Klatreverket, Jørgen Moes gate 10.

Har du en sak du ønsker å ta opp på årsmøtet? Da må den sendes til oss innen onsdag 8.mars kl.19.00. Gjerne benytt malen som ligger på dokumentoversikten vår. Saker meldes inn til styreleder Marianne Laukvik på mail: leder@ckk.no.

Vi sender ut saksdokumentene med fullstendig sakliste senest onsdag 15.mars kl.19.00. De blir da sendt ut på mail til alle medlemmer, tilgjengeliggjort på vår nettside (både under «Dokumenter» og som en nyhetssak), og vi kommer til å opplyse om det på vår Facebook-side.

På årsmøtet skal en del forhåndsbestemte saker opp. Mer om disse, årsmøtets oppgaver og stemmegivning på årsmøtet kan dere lese om i vedtektene våre. De er å finne i dokument-oversikten på nettsiden vår, under «Møter 2023», her.

Innkallingen ble sendt ut på mail til alle medlemmer den 19.februar.

Kan du tenke deg å gjøre en innsats for klubben?

Kan du tenke deg å gjøre en innsats for klubben?

CKK ser etter personer som kan tenke å gjøre en innsats i styret.

Som styremedlem …

  • er du med å påvirke utviklingen av klubben
  • treffer du mange nye mennesker
  • har du mulighet for deltagelse på kurs og samlinger
  • får du tilgang til tøft klubbtøy
  • får du en symbolsk godtgjørelse

Oversikt over dagens styre og ansvarsområder finner du her.

Er dette noe for deg eller noen du kjenner? Ønsker du flere opplysninger?

Ta kontakt med valgkomiteen v/Sverre Jacobsen (mob: 41550046), Carl Anders Hægeland ( 94168105) eller Sissel Anderssen (48994483).

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Christianssand klatreklubb (CKK) i henhold til §18 i klubbens vedtekter. Møtet avholdes i Klatreverkets lokaler 20. juni 2022, kl 1800.

Styret har bedt om at det kalles inn til ekstraordinært årsmøte for å ta stilling til om klubben skal bidra i en lukket emisjon som er vedtatt av Kristiansand Klatresenter AS på sin generalforsamling. Se forøvrig vedlagt protokoll.

CKK er deleier i KRKS AS med 12,56% eierandel og er representert med 2 representanter i styret hos KRKS AS. CKK har også en samarbeidsavtale med KRKS AS, se vedlagt.

CKK ved Styret ble bedt av KRKS om å bidra i den nevnte emisjonen, men det er ikke i henhold til vedtatt budsjett i CKK. Styret ber derfor årsmøtet om å ta stilling til om CKK skal bidra eller ikke.

Dokumenter:Med vennlig hilsen

Styret