I henhold til klubbens vedtekter §14.2 kalles det herved inn til årsmøte i CKK.

Tid: onsdag 22.mars 2023, kl.19:00. Møtet er estimert å vare til senest kl.21.00.

Sted: Klatreverket, Jørgen Moes gate 10.

Har du en sak du ønsker å ta opp på årsmøtet? Da må den sendes til oss innen onsdag 8.mars kl.19.00. Gjerne benytt malen som ligger på dokumentoversikten vår. Saker meldes inn til styreleder Marianne Laukvik på mail: leder@ckk.no.

Vi sender ut saksdokumentene med fullstendig sakliste senest onsdag 15.mars kl.19.00. De blir da sendt ut på mail til alle medlemmer, tilgjengeliggjort på vår nettside (både under «Dokumenter» og som en nyhetssak), og vi kommer til å opplyse om det på vår Facebook-side.

På årsmøtet skal en del forhåndsbestemte saker opp. Mer om disse, årsmøtets oppgaver og stemmegivning på årsmøtet kan dere lese om i vedtektene våre. De er å finne i dokument-oversikten på nettsiden vår, under «Møter 2023», her.

Innkallingen ble sendt ut på mail til alle medlemmer den 19.februar.