I henhold til klubbens vedtekter §14.2 kalles det herved inn til årsmøte i CKK.

Tid: onsdag 13. mars 2024, kl. 19:00. Møtet er estimert å vare til ca kl. 21:00.

Sted: Klatreverket, Jørgen Moes gate 10.

Har du en sak du ønsker å ta opp på årsmøtet? Da må den sendes til oss innen onsdag 28. februar kl. 19:00. Saker meldes inn til styreleder Marianne Laukvik på mail: leder(a)ckk.no. Husk å få med begrunnelse og forslag til vedtak. Mal for innsending av saker er å finne på våre nettsider under «Møter 2024»: https://ckk.no/dokumenter/.  

Vi sender ut saksdokumentene med fullstendig sakliste senest onsdag 6. mars kl. 19:00. De blir da sendt ut på mail til alle medlemmer, tilgjengeliggjort på vår nettside (både under «Dokumenter» og som en nyhetssak), og vi kommer til å opplyse om det på vår Facebook-side: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066729411627.

På årsmøtet skal en del forhåndsbestemte saker opp. Mer om disse, årsmøtets oppgaver og stemmegivning på årsmøtet kan man lese om i vedtektene våre. De er å finne i dokument-oversikten på nettsiden vår, under «Møter 2024»: https://ckk.no/dokumenter/

Klatrehilsen fra styret i CKK