Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Christianssand klatreklubb (CKK) i henhold til §18 i klubbens vedtekter. Møtet avholdes i Klatreverkets lokaler 20. juni 2022, kl 1800.

Styret har bedt om at det kalles inn til ekstraordinært årsmøte for å ta stilling til om klubben skal bidra i en lukket emisjon som er vedtatt av Kristiansand Klatresenter AS på sin generalforsamling. Se forøvrig vedlagt protokoll.

CKK er deleier i KRKS AS med 12,56% eierandel og er representert med 2 representanter i styret hos KRKS AS. CKK har også en samarbeidsavtale med KRKS AS, se vedlagt.

CKK ved Styret ble bedt av KRKS om å bidra i den nevnte emisjonen, men det er ikke i henhold til vedtatt budsjett i CKK. Styret ber derfor årsmøtet om å ta stilling til om CKK skal bidra eller ikke.

Dokumenter:Med vennlig hilsen

Styret