Nasjonal Klubbsamling gikk av stabelen 22.-23.april, og da var klubbengasjerte og frivillige fra hele Norge samlet i Oslo. I løpet av helgen ble blant annet prisen «Årets ildsjel» delt ut, hvor Lars Even Krossøy Mathisen ble kåret som vinneren. Styreleder i CKK, Marianne Laukvik, nominerte Lars Even til prisen:

Lars Even er en person som alltid stiller opp og gjør en kjempeinnsats for barn og ungdom. Han er en av klubbens mest ivrige frivillige, og har rollen som både styremedlem, antidopingansvarlig og instruktør. Han stiller ofte opp som vertskap på fredagsklubbklatring for ungdom, har ansvar for klubbens klatrevegg og omskruing av denne, og trener flere barnegrupper. Han stiller i tillegg gjerne på arrangementer i klubben utenom de faste gjøremålene sine. Lars Even er en pålitelig, ansvarsfull og alltid positiv og har god dialog både med ledelsen i klubben og foreldre og barn. Han er opptatt av den langsiktige utviklingen av klubben, barn og ungdom og at alle skal få være med. Han er også aktiv i DNT og jobber aktivt for større samarbeid mellom organisasjonene.

marianne-laukvik

– Prisutdelingen «Årets ildsjel» bidrar til å anerkjenne ildsjelers innsats rundt om i Norges klatremiljøer – men hvilken rolle spiller ildsjeler som Lars Even i en klubb som CKK?

– Jeg tenker at det er viktig å ha en som ham i klubben, og ikke minst i styret, som stadig holder seg oppdatert på hvordan vi som klubb kan bli bedre og nå våre mål, jamfør strategien vår. Der tar han et strategisk ansvar. Det at han følger med gjør at vi skjerper oss, vi må følge med i timen og sørge for at vi forvalter på en riktig måte det ansvaret vi har for klubben. Kort sagt: Lars Even tenker hele tiden på hvordan klubben kan bli bedre. Det er veldig bra for klubben.

Prisvinneren selv, Lars Even, har også noe å si om utdelingen.

– Årets Ildsjel kåres jo på tvers av hele klatremiljøet i Norge – hvordan føles det å ha fått en slik pris og anerkjennelse?

– Det er en stor anerkjennelse at tiden man bruker på å bidra til å skape et godt klubbmiljø blir lagt merke til også utover klubben. Da jeg fikk prisen ble jeg så overveldet at jeg ikke visste hva jeg skulle si eller gjøre av meg. Det hele ble en veldig stor positiv overraskelse.

Du har mange roller i klubben og er – som Marianne nevner i nominasjonen – en av klubbens mest ivrige frivillige. Hva engasjerer deg mest blant alt det du gjør, og hvorfor?

– Da jeg var på Nasjonal Kompetansehelg, så sa en tidligere håndballspiller at i håndballen jobbet de utifra «ingen fortjener å være på et bedre lag enn det en selv er villig til å skape». Siden har det brent seg litt fast hos meg. Selv om vi ikke er en lagidrett så er vi en klubb der alle har et ansvar for å lage et åpent og inkluderende miljø.

– Det som engasjerer meg mest er å bidra til positive og trygge oppvekstarenaer for barn og ungdom. Som trener får jeg muligheten til å se barn og unge som samles rundt en felles interesse og felles aktivitet på tvers av forskjeller. Jeg får se dem prøve og feile, utvikle seg og mestre. Jeg er der på oppturene og nedturene deres. Det er inspirerende i seg selv. Som styremedlem får jeg muligheten til å bidra til å legge rammene for det gode klubbmiljøet vi ønsker å ha, og spesielt for de yngste som trenger å ha et styre som ser dem og som lytter til dem.

På bildet til venstre: Marianne Laukvik.

På bildet til høyre: Lars Even Krossøy Mathisen.

Foto: Tom Knudsen.

Bildet i forhåndsvisningen er hentet fra nyhetssaken til NKF.