Kristiansand kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Derfor har du mulighet til å søke støtte fra fritidsfondet. Hovedformålet til fondet er at flere barn og unge skal delta i organiserte fritidsaktiviteter, og det er løpende søknadsfrist gjennom hele året.

Målgruppa er barn og unge opp til 18 år i Kristiansand. Det kan søkes om støtte til kontingent, medlemskap, cuper og utstyr i forbindelse med den ene organiserte aktiviteten. På disse sidene til kommunen kan du lese mer om fritidsfondet.

Bildet er hentet fra kommunens nettsider.