Medlemsundersøkelse om Aquarama

Medlemsundersøkelse om Aquarama

Kjempefint hvis så mange som mulig av medlemmene vil fylle ut denne enkle spørreundersøkelsen om klatreveggen på Aquarama. Meningen med undersøkelsen er å finne ut i hvor stor grad Aquarama faktisk blir brukt og ønskes brukt. På den måten får vi et bedre grunnlag for hvordan vi kan forvalte Aquarama bedre og til glede for flere medlemmer i CKK.

Spørreundersøkelsen finner du her.

Sørlandet Rock: veien videre

Sørlandet Rock: veien videre

Det er en liten komite som sørger for at innholdet gradvis gjøres tilgjengelig på den glimrende non-profit nettførerplattformen www.brattelinjer.no. Innholdet der får selvfølgelig en annen form og layout, tilpasset nettførermediet, men også en langt større funksjonalitet for brukeren. Her er det for eksempel mulig å registrere sine egne bestigninger og legge inn bilder, kommentarer og slikt. Det er kommet til en masse nye ruter & prosjektbestigninger og klatrefelt slik at Sørlandet Rock allerede begynner å bli utdatert. Ønsker man ting på papir er det mulig å printe ut. Hvem som helst kan bruke nettføreren helt gratis – og hvem som helst kan også opprette en egen bruker der om en ønsker å legge inn egne kommentarer og bilder av bestigninger etc.

Fritidsfondet

Fritidsfondet

Kristiansand kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Derfor har du mulighet til å søke støtte fra fritidsfondet. Hovedformålet til fondet er at flere barn og unge skal delta i organiserte fritidsaktiviteter, og det er løpende søknadsfrist gjennom hele året.

Målgruppa er barn og unge opp til 18 år i Kristiansand. Det kan søkes om støtte til kontingent, medlemskap, cuper og utstyr i forbindelse med den ene organiserte aktiviteten. På disse sidene til kommunen kan du lese mer om fritidsfondet.

Bildet er hentet fra kommunens nettsider.