Det er en liten komite som sørger for at innholdet gradvis gjøres tilgjengelig på den glimrende non-profit nettførerplattformen www.brattelinjer.no. Innholdet der får selvfølgelig en annen form og layout, tilpasset nettførermediet, men også en langt større funksjonalitet for brukeren. Her er det for eksempel mulig å registrere sine egne bestigninger og legge inn bilder, kommentarer og slikt. Det er kommet til en masse nye ruter & prosjektbestigninger og klatrefelt slik at Sørlandet Rock allerede begynner å bli utdatert. Ønsker man ting på papir er det mulig å printe ut. Hvem som helst kan bruke nettføreren helt gratis – og hvem som helst kan også opprette en egen bruker der om en ønsker å legge inn egne kommentarer og bilder av bestigninger etc.