Nisseklatring

Nisseklatring

CKK inviterer til nisseklatring på Klatreverket!

Vi ønsker både store og små, unge og gamle velkommen til nisseklatring og julehygge🎅🏼

Ta frem nisselue og godt humør og bli med på klatring og sosialt. Det blir nisseklatrekonkurranse, vi serverer julegrøt til alle (gratis) og kanskje kommer nissen🫣

Også blir det kåring av beste nisseklatrerkostyme🎅🏼🤸🏼‍♀️

Inngang CKK medlem:
Barn 0-19 år 50,-
Voksne 75,-

Inngang ikke medlem:
Barn 105,-
Voksen 140,-

CKK starter mentorordning i trad-klatring for ungdom 15-25 år

CKK starter mentorordning i trad-klatring for ungdom 15-25 år

Kort beskrivelse av trad-mentorordningen:

  • Målgruppen er unge i alderen 15-25.
  • Kravet for deltakelse er brattkort (altså ledkort) eller tilsvarende egenferdighet.
  • Maks antall deltakere er 6 stykk.
  • Ansvarlig instruktør er Nils Rune Birkeland sammen med 1-2 medinstruktører/assistenter hver gang.

Fem torsdager fra klokka 17.00 – 21.00, oppmøte Klatreverket på Grim:

  • 28. april
  • 5. mai
  • 12. mai
  • 19. mai
  • 2. juni

Etter disse fem ettermiddagene vil deltakerne sitte igjen med kompetanse tilsvarende videregående klatrekurs som beskrevet her: https://bergen.dntfjellsport.no/aktiviteter/137540/901887/?_ga=2.31445754.439001508.1646691514-893247547.1642154216. Innholdet fra ettermiddag til ettermiddag vil måtte tilpasses værforhold og deltakerforutsetninger og vil ikke spesifiseres foreløpig.

Opplegget avsluttes med heldagstur til Slettafjellet i Åseral lørdag 11 juni klokka 9 – 21, oppmøte Klatreverket på Grim. Her vil deltakerne få prøve seg på en skikkelig flertaulengderstur opp en «ministorvegg». Vi avslutter med pizza-fest og høytidelig overrekkelse av både kursbevis og deltakerdiplomer på Evjes nye in-sted, Verkstedet på Hornnes, på veien hjemover.

Bindene påmelding på sms til Nils Rune Birkeland, tlf.: 90657191 innen 13.april 
Pris 50,- vipses 109492 (Christianssand klatreklubb)

Innkalling til årsmøte i Christianssand Klatreklubb 2022 

Innkalling til årsmøte i Christianssand Klatreklubb 2022 

Til medlemmene i Christianssand Klatreklubb 

27.01.2022 

Innkalling til årsmøte i Christianssand Klatreklubb 2022 

Styret innkaller herved til årsmøte i Christianssand Klatreklubb.  

Årsmøtet avholdes 15. Mars 2022 på Klatreverket Kristiansand kl 18:00, Jørgen Moes gate 10. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.Mars 2022 til lederckk.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post.  

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Christianssand Klatreklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Christianssand Klatreklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Christianssand Klatreklubb’s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Christianssand Klatreklubb kontaktes på leder@ckk.no


Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret i CKK

Kan du tenke deg å gjøre en innsats for klubben?

Kan du tenke deg å gjøre en innsats for klubben?


CKK ser etter personer som kan tenke å gjøre en innsats i Styret.
2 av dagens styremedlemmer har meddelt valgkomiteen at de ikke stiller til gjenvalg ved årsmøtet i mars 22.
Som styremedlem er du med å påvirker utviklingen av klubben, treffer mange nye mennesker, samt har mulighet for deltagelse på kurs/ samlinger.
Som styremedlem får du tilgang på tøft klubbtøy, samt en symbols godtgjørelse.
Er dette noe for deg/ noen du kjenner…… eller ønsker flere opplysninger, så ta kontakt med valgkomiteen v/Sverre Jacobsen (mob: 41550046)